Generalforsamling tirsdag den 17. november 2020

På grund af Covid 19 er ordinær generalforsamlingen i KIF Middelfart Fodstøtten udsat til tirsdag den 17. november 2020 kl. 19.30 i KIF huset. 

Vi henstiller til, at der kun kommer en repræsentant pr. husstand.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Få en enkel og billig hjemmeside lavet af Dit Online Visitkort