Generalforsamling tirsdag den 17. november 2020

På grund af Covid 19 er ordinær generalforsamlingen i KIF Middelfart Fodstøtten udsat til tirsdag den 17. november 2020 kl. 19.30 i KIF huset.  Vi henstiller til, at der kun kommer en repræsentant pr. husstand. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen

Skal du også have en plads på Danmarks smukkeste kræmmermarked?

Bestil stadeplads

Se program for årets kræmmermarked

Se program
Få en enkel og billig hjemmeside lavet af Dit Online Visitkort